Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 687

Wasserreis s. Reis.