Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 598

Vaisigano (spr. ngano), Fluß bei Apia (s.d.) auf Samoa.