Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 536

Trockenreis s. Reis.