Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 254

Sargidi s. Ikoma.