Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 200

Sake s. Reis.