Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 67

Plantagenarbeiter s. Arbeiter..