Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 653

Nil s. Kagera.