Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 616

Namaqualand s. Klein-Namaland.