Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 595

Mpangwe s. Fang.