Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 593

Moskitonetz s. Moskitoschutznetz.