Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 589

Monsunklima s. Klima 3 e.