Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 531

Mbaka s. Baia.