Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 317

Koir s. Kokosfasern.