Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 313

Klimakrankheiten s. Tropenkrankheiten.