Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 56

Hendrik Witboi s. Witboi.