Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 739

Gladstoneberg s. Kantberg.