Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 715

Gerichtsverfassung s. Gerichte und Gerichtsverfassung.