Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 703

Genossenschaft s. Genossenschaften und Geistliche Genossenschaften.