Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 692

Gelbwurz s. Farbstoffe.