Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 665

Freizügigkeit s. Ausweisung.