Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 604

Feis s. Fais.