Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 572

Erdfarben s. Farbstoffe.