Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 549

Eisenglanz s. Roteisenerz.