Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 484

Durour s. Aua.