Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 291

Delirium tremens s. Geisteskrankheiten 1.