Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 270

Chinagras s. Ramie.