Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 257

Buri s. Baia.