Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 254

Bumbe, Fluß in Kamerun, s. Kadei.