Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 238

Branntwein s. Alkohol.