Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 159

Beile s. Äxte.