Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 134

Baobab s. Affenbrotbaum.