Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 112

Baewue s. Fulbe.