Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 25

Agomes, Agomesinseln s. Hermitinseln.