Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 22

Afrikanische Seidengesellschaft s. Deutsch-Ostafrika, 11. Europäische Unternehmungen.