Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 2

Abel Tasman s.Tasman.