Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 2

Abdominaltyphus s. Typhus.